هنگام تلاش برای جستجوی فایل‌ها برای بازیابی، در دریافت لیست پارتیشن خطا رخ داد.

در محیط hp simplivity

در برخی از ماشین های مجازی، برخی از دیسک ها،

هنگامی که می‌خواهیم فایل‌ها را بازیابی کنیم، هر زمان که می‌خواهیم لیست پارتیشن را گسترش دهیم تا فایل‌ها را برای بازیابی پیدا کنیم، پیام زیر را دریافت می‌کنیم:

“خطا در دریافت لیست پارتیشن”

چگونه می توانیم این موضوع را حل کنیم؟

توجه: تمام به روز رسانی ها توسط پشتیبانی HP انجام شده است.

توجه: Windows Server 2022 1st disk (MNFS.vmdk) موفقیت آمیز است. دیسک 2 (MNFS_1.vmdk) ناموفق بود. دیسک سوم جدید اضافه شده (MNFS_2.vmdk) موفقیت آمیز است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/error-getting-partition-list-when-trying-to-search-for-files-to/m-p/7175912#M3600