پاسخ: آخرین خطای vLCM Firmware HPE SPP مدیر چرخه حیات

سلامm_سفید،

با تشکر از راهنمایی، اکنون خوب کار می کند.

با احترام

کریس
منبع: https://community.hpe.com/t5/software-general/lifecycle-manager-latest-hpe-spp-firmware-vlcm-error/m-p/7177652#M582