پاسخ: آخرین iLo5 برای ماژول های محاسباتی Synergy؟

?

من به support.hpe.com رفتم و نرم افزار iLO 5 را جستجو کردم و سپس از تاریخچه ویرایش صفحه ilo استفاده کردم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/HPE-Synergy/Latest-iLo5-for-Synergy-compute-modules/m-p/7174150#M1110