پاسخ: آداپتور DL120 Gen9 و 561T

من کارت دوم HP 561T را دریافت کردم، فریمور را آپدیت کردم و Pfsense کارت را می بیند. شبکه پیکربندی شد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl120-gen9-and-561t-adapter/m-p/7186439#M181264