پاسخ: آدرس IP HPE SimpliVity Arbiter

سلام چونگ یان،


 


جلسه OVC putty را اجرا کنید و دستور زیر را اجرا کنید تا آدرس IP سرور arbiter را بدانید:


 


svt-federation-show -o xml | grep -i arbiteraddress

دستوری که اجرا می کنید یعنی svt-arbiter-address-set برای تغییر آدرس IP arbiter است. در این صورت مقاله KB را دنبال کنید https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=sv6869en_us&docLocale=en_US.

منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/hpe-simplivity-arbiter-ip-address/m-p/7177130#M3645