پاسخ: آستانه هشدارهای دما در هر سطح از primera و SN8000 چیست؟

سلام ldx33

لطفاً به آدرس‌های اینترنتی زیر برای آستانه هشدارهای دما در هر سطح HPE Primera و SN8000 مراجعه کنید.

URL –https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00091353en_us&docLocale=en_US&page=GUID-CC4C28BB-4C74-4E08-ACA9-F0D6BE308A60.html


URL –https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=a00027079en_us&docLocale=en_US&page=GUID-D48957F0-50DB-4B69-A0FF-B3BB13D95B94.html

امیدوارم این کمک کند.


با احترام،
ساتیش
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/what-are-the-thresholds-for-temperature-alarms-at-each-level-of/m-p/7192410#M8754