پاسخ: آیا می توانم به کاربران AD اجازه بدهم پوشه CIFS NAS Shares را از طریق ادغام AD با HPE 3640 به اشتراک بگذارند؟

@Mohammadsaeed01 دسترسی به سهام StoreOnce از طریق AD امکان پذیر و مدیریت شده است و دستورالعمل ها قبلاً توسط @sbhat09 به اشتراک گذاشته شده است. نکته دیگری که باید به خاطر بسپارید این است که اشتراک‌های NAS در StoreOnce برای استفاده با یک برنامه پشتیبان بهینه شده است. بنابراین اطمینان حاصل کنید که نوشتن در اشتراک از طریق یک برنامه پشتیبان پشتیبانی شده انجام می شود

https://h20272.www2.hpe.com/SPOCK/Pages/spock2Html.aspx?htmlFile=hw_storeonce.html(نیاز به ورود به سیستم پاسپورت HPE دارد).

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/can-i-let-ad-users-share-cifs-nas-shares-folder-through-ad/m-p/7181753#M2421