پاسخ: آیا می توانیم 4 دیسک را به 3PAR 8200 اضافه کنیم؟

سلام سرینی درود !!!

بله لطفا. ما روی مجموعه گزارش کار می کنیم، در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/can-we-add-4-disks-on-3par-8200/m-p/7178422#M8167