پاسخ: آیا وصله های HPUX 11.11 دیگر در دسترس هستند؟

در سال 2010، HPE یک مجوز مورد نیاز برای همه وصله ها اضافه کرد.
بدون قرارداد فعال پشتیبانی HPE، نمی توانید هیچ وصله ای دریافت کنید.
همچنین، HPE فقط یک قرارداد پشتیبانی برای یک Itanium blade با نسخه 11.31 به شما می فروشد.
هیچ سیستم HP-UX دیگری پشتیبانی نمی شود.
بنابراین می‌توانید یک تیغه Itanium i6 بخرید و سپس پشتیبانی بخرید که ممکن است به بسته‌ها و بسته‌های 11.11 دسترسی داشته باشید.

با این حال، به نظر می رسد که حتی بخش نرم افزار رایگان مرکز پشتیبانی HPE اکنون بسته های رایگان نسخه 11.11 و قبل از آن را حذف می کند.

بنابراین برای دریافت برنامه هایی که به دنبال آن هستید، باید سری J خود را eBay کنید و یک سرور لینوکس دریافت کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/are-hpux-11-11-patches-available-anymore/m-p/7187605#M238927