پاسخ: آیا کسی می داند از کجا می توانم بسته مشخصات Starlet را دریافت کنم؟

ممنون از پیوند. من فقط می خواهم اطلاعات بیشتری در مورد کارهایی که برخی از تماس ها انجام می دهند، داشته باشم. به عنوان مثال: تماس هایی مانند starlet.rab_type_init، starlet.connect، و غیره. من در حال کار بر روی برخی از کدهای قدیمی از چند دهه پیش هستم و در حال کار بر روی راهی برای جایگزینی RMS هستم. من فکر می کردم که اگر بتوانم بسته مشخصات Ada را برای استارلت پیدا کنم، می توانم راحت تر جایگزین آن را انجام دهم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/does-anyone-know-where-i-could-get-the-spec-package-for-starlet/m-p/7192232#M105826