پاسخ: آیا API گارانتی برای سرورهای HPE، سوئیچ ها و دستگاه های ذخیره سازی وجود دارد؟

کلاینت و راز مورد نیاز برای ایجاد توکن را از کجا می توانیم دریافت کنیم
منبع: https://community.hpe.com/t5/insight-remote-support/is-there-a-warranty-api-for-hpe-servers-switches-and-storage/m-p/7180796#M6337