پاسخ: آیا API گارانتی برای سرورهای HPE، سوئیچ ها و دستگاه های ذخیره سازی وجود دارد؟

سلام @toddg1

متشکرم برای پاسختان.

اون لینک جواب سوال من رو نمیده من سعی می کنم با استفاده از API ضمانت، بررسی گارانتی را خودکار کنم (https://warranty-check.redoc.ly/developer-portal/) اما من یک پاسخ غیرمجاز دریافت می کنم. من فکر می‌کنم مشکل این است که شناسه مشتری و راز جدا از اعتبار مورد استفاده برای ورود به hpe.com است.

بنابراین سوال من این است که شناسه مشتری و راز را از کجا دریافت کنم؟

با تشکر!
منبع: https://community.hpe.com/t5/insight-remote-support/is-there-a-warranty-api-for-hpe-servers-switches-and-storage/m-p/7188770#M6371