پاسخ: آیا API گارانتی برای سرورهای HPE، سوئیچ ها و دستگاه های ذخیره سازی وجود دارد؟

سلام،

فقط شما را به صفحه پشتیبانی هدایت می کند:

ما درخواست شما را برای استفاده آزمایشی از API بررسی ضمانت دریافت کردیم.

لطفاً در صورت نیاز به کمک از پشتیبانی سایت مرکز پشتیبانی HPE استفاده کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/insight-remote-support/is-there-a-warranty-api-for-hpe-servers-switches-and-storage/m-p/7189474#M6377