پاسخ: آیا HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 SAS با Centos 7.2 کار می کند؟

@rezkmekhael2

نسخه های لینوکس پشتیبانی شده بر اساس ماتریس سازگاری به شرح زیر است:

RHEL 6، 7 و 8

SLES 11، 12 و 15.

برای سازگاری دقیق (درایو + HBA + سرور + سیستم عامل)، لطفاً به ماتریس سازگاری مراجعه کنید.
https://h20272.www2.hpe.com/SPOCK/Pages/spock2Html.aspx?htmlFile=hw_storeever.html(نیاز به ورود به سیستم HPE Passport)
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeever-tape-storage/does-hpe-storeever-lto-8-ultrium-30750-sas-working-with-centos-7/m-p/7180201#M57367