پاسخ: آینه دیسک ریشه سوم برای استفاده در سرور دیگری

شما می گویید

من دیسک را کلون میکنم

آن را بیرون بیاور

آن را در سرور دیگری قرار دهید

آن را در حالت تک کاربر بوت کنید و آدرس ip نام میزبان و غیره را تغییر دهید

آیا مدرکی برای آن وجود دارد؟

====

بله، من قبلاً آن پیوند را بررسی کردم …. من روند استاندارد را برای آینه کردن دیسک سوم دنبال کردم – متأسفانه کار نکرد

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/lvm-and-vxvm/mirror-third-root-disk-to-be-used-in-another-server/m-p/7182693#M52244