پاسخ: اتصال سریال UPS R5500 XR

سلام،


 


می توانید با نزدیک ترین فروشنده تماس بگیرید.


  


با تشکر.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/ups-r5500-xr-serial-connection/m-p/7179498#M17840