پاسخ: اتصال ILO5 با Powershell – سرور راه دور یک خطا را برگرداند: (401) Unauthori

سلام @erki72


 


آیا می توانید از حساب مدیر محلی iLO در یک میزبان استفاده کنید و بررسی کنید که آیا می توانید iLO را به روز کنید.


 


به سلامتی..
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/ilo5-connection-with-powershell-the-remote-server-returned-an/m-p/7186549#M18396