پاسخ: اتصال MSA2040 به C7000سلام،

این مشکل احتمالاً به همکاری بین تیم ذخیره سازی MSA و تیم پشتیبانی سوئیچ تیغه و تجزیه و تحلیل گزارش از هر دو طرف نیاز دارد.

لطفاً برای کمک بیشتر، یک بلیط پشتیبانی با HPE وارد کنید.

https://support.hpe.com/hpesc/public/home

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-general/msa2040-connect-to-c7000/m-p/7201217#M34164