پاسخ: اتصال MSA60 با DL380 G7

من می خواهم بگویمهنگام خرید هر قطعه سخت افزاری، مهم است که با مشخصات محصول و ماتریس های سازگاری MSA60 و DL380 G7 مشورت کنید تا از سازگاری و عملکرد مناسب اطمینان حاصل کنید.

یک گزینهممکن است بخواهید کنترلر HP Smart Array P212/ZM SAS (PN# 462828-B21) را در نظر بگیرید. این دستگاه تا 8 درایو SAS/SATA داخلی یا خارجی را پشتیبانی می کند و با MSA60 و DL380 G7 سازگار است.

گزینه دیگر HP Smart Array P411 SAS Controller (PN# 462918-B21) است که یک کارت PCIe با مشخصات پایین است که تا 8 درایو SAS/SATA را پشتیبانی می کند و همچنین با MSA60 و DL380 G7 سازگار است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/connecting-a-msa60-with-a-dl380-g7/m-p/7183700#M180805