پاسخ: ارتقاء از ML350 G10 به G11

سلام،

QuickSpecs برای بررسی سازگاری وجود دارد، در اینجا برخی از آنها وجود دارد.

هارد دیسک HPE، https://www.hpe.com/psnow/doc/a00001287enw
ML350 Gen10، صفحه شماره 38، https://www.hpe.com/psnow/doc/a00021852enw
ML350 Gen11، صفحه شماره 39، https://www.hpe.com/psnow/doc/a50004308enw

متشکرم!
من با HPE کار می کنم اما نظراتی که در اینجا بیان می شود من هستند.
ویدیوهای نکات فنی HPE در مورد چگونگی و عیب یابی موضوعات
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/upgrading-from-ml350-g10-to-g11/m-p/7192768#M182399