پاسخ: ارتقاء خوشه SimpliVity از 3.7.5سلام CSCI_Support،

با نگاهی به اطلاعات شما، فکر می کنم معتبر به نظر می رسد و به اظهارات می پردازد.

می توانید پاسخ های مربوط به تمام سوالات ارتقاء را در راهنمای همکاری HPE SimpliVity بیابید:
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&docId=a00117319en_us

همچنین مراحل مربوط به ارتقا در لینک زیر مستند شده است:
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=sf000061853en_us&docLocale=en_US&page=index.html

در صورت بروز شک یا مشکل در حین ارتقا، لطفاً برای کمک با پشتیبانی HPE تماس بگیرید.

با احترام،
سانیکا.

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنیدآفرینانگشت شست زیر همچنین علامت گذاری این را به عنوان “در نظر بگیریدراه حل پذیرفته شده“، اگر پست به حل مشکل شما کمک کرده است.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/simplivity-cluster-upgrade-from-3-7-5/m-p/7202525#M4488