پاسخ: ارتقاء سیستم عامل پروفیل سرور، الگوی پروفایل سرور WRTسلام،
مراحل کاملی را که با استفاده از روش REST که برای انجام به‌روزرسانی میان‌افزار استفاده می‌کنید، با ما به اشتراک بگذارید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/upgrade-firmware-of-server-profile-wrt-server-profile-template/m-p/7200558#M19162