پاسخ: ارتقاء سیستم عامل 3Par 8200

سلام ستایش

ممنون از پاسخ و راهنمایی

من ماتریس ارتقا را بررسی کردم و به نظر من اینطور به نظر می رسد که مجبور نیستید نسخه سیستم عامل را در این بین انجام دهید، مگر اینکه اطلاعات ماتریک را اشتباه می خوانم.

من می‌خواهم بهترین شیوه‌ها را دنبال کنم، اما فکر نمی‌کنم ماتریس از بهترین شیوه‌ها منحرف شود

Matrix.png را ارتقا دهید

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-3par-storeserv-storage/3par-8200-os-upgrade/m-p/7189889#M8640