پاسخ: ارتقاء سیستم عامل ILO5سلام @satyenbhama


روز خوب!


با بررسی منابع، موارد زیر را مشاهده می کنیم:


“اگر می خواهید یک رام سیستم را اجرا کنید یا iLOبه روز رسانی سیستم عامل در سروری که TPM یا TM نصب شده است،iLO از شما می‌خواهد نرم‌افزاری را که اطلاعات را روی TPM یا TM ذخیره می‌کند، تعلیق یا پشتیبان بگیرید. برای مثال، اگر از نرم‌افزار رمزگذاری درایو استفاده می‌کنید، قبل از شروع به‌روزرسانی میان‌افزار، آن را به حالت تعلیق درآورید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است منجر به از دست دادن دسترسی به داده های شما شود.”


ممکن است مجبور شوید TPM را به حالت تعلیق در آورید، با این حال از شما می‌خواهیم که Case را با HPE وارد کنید تا در این مورد کمک / تأیید شود.


 


RAMKS
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-linux/ilo5-firmware-upgrade/m-p/7202519#M105265