پاسخ: ارتقاء پردازنده ML110 G9

بله، اما ابتدا باید بایوس خود را به روز کنید. من سعی کردم اطلاعات ویرایش BIOS را در اینجا پست کنم، اما سیستم به طور خودکار پاسخ من را حذف می کند. می توانید آن را در تاریخچه ویرایش جستجو کنید. پشتیبانی مارس و ژوئن 2016 اضافه شد.
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Upgrade-Processor-ML110-G9/m-p/7174154#M179066