پاسخ: ارتقاء cpu ML10 Gen9 از g4440 به E3-1125 v5

تشکر از همه!
من توانستم پردازنده را جایگزین کنم و ML10 را بدون هیچ تغییری در سیستم عامل بوت کنم.

متأسفانه دلیل ارتقاء من افزایش تعداد هسته موجود برای میزبان vm من بود.

g4440 دارای 2 هسته سخت است اما از Multi-threading برای ارائه در مجموع 4 هسته مجازی پشتیبانی می کند.

قسمت E3-1225 V5 دارای 4 هسته سخت است، اما از Multi-threading پشتیبانی نمی کند، بنابراین در نهایت 4 هسته نیز ارائه می دهد.

هسته های اختصاصی و کش L3 بزرگتر باید عملکرد را بهتر کنند، اما من واقعاً به آن نیاز نداشتم.

اما در مجموع، فقط با 25 دلار این راه خوبی بود و من باید چیزی یاد بگیرم.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/ml10-gen9-cpu-upgrade-from-g4440-to-e3-1125-v5/m-p/7175246#M17470