پاسخ: ارتقای تدارکات هوشمند با USB 3.81 جدید کار نمی کند

کاربر سعی کرد HPE Proliant DL380 Gen10 خود را با بسته جدید Intelligent Provision 3.81 به روز کند، اما USB stick بوت نشد و در منوی بوت دیده نشد. آنها سعی کردند از چندین USB مختلف تولید شده با ابزارهای مختلف استفاده کنند، اما رفتار تغییر نکرد. با این حال، هنگامی که آنها از Intelligent Provisioning Recovery Media 3.76 استفاده کردند، کلید USB توسط منوی بوت مشاهده شد و آنها توانستند با موفقیت Intelligent Provisioning را فلش کنند. کاربر در حال تعجب است که آیا مشکل شناخته شده ای در نسخه جدید IP 3.81 وجود دارد که می تواند باعث این مشکل شود.

 

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/intelligent-provision-upgrade-doesn-t-work-with-new-usb-3-81/m-p/7186977#M18446