پاسخ: از Linux Proxmox تا HP-UX؟

من چیز زیادی در مورد HP-UX نمی‌دانم و به همین دلیل است که اینجا هستم.

ما یک Promox نصب شده در سیستم Dell داریم که 6 vms (سرورهای لینوکس) را مدیریت می کند. قصد داریم آن را به سیستم دیگری (سخت افزار و نرم افزار) انتقال دهیم. می‌خواهیم درباره راه‌حل‌های مجازی‌سازی HP-UX و توزیع‌های لینوکس که می‌توانند به عنوان مهمان با این سیستم‌ها استفاده شوند، بدانیم.

من می دانم که PA-RISC و Itanium RISC هستند اما فراتر از آن نیست.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hp-ux-general/from-linux-proxmox-to-hp-ux/m-p/7180813#M238886