پاسخ: استخر مجازی MSA 2060 در حال اتمام است و هیچ کاری انجام نمی دهد

 

شما باید جزئیات اندازه استخر و اندازه حجم را در آنجا به اشتراک بگذاریدفیلم های ضبط شده ذخیره می شود. همچنین جزئیات اندازه حجم را که در VMware ارائه شده است به اشتراک بگذاریدفیلم های ضبط شده ذخیره می شود.

شما فقط جزئیات تخصیص حجم را به اشتراک گذاشته اید، اما ما باید اندازه ارائه شده را در MSA و VMware نیز بدانیم.

 

امیدوارم این کمک کند!
با احترام
Subhajit

من کارمند HPE هستم

اگر فکر می کنید مفید بود لطفاً روی آن کلیک کنید آفرین! انگشت شست زیر!

********************************************** **********************
منبع: https://community.hpe.com/t5/msa-storage/msa-2060-virtual-pool-running-out-of-available-space-doing/m-p/7178302#M16040