پاسخ: استفاده از حالت hba در آداپتور SAS P441 برای اتصال به Dell MD3400 با آرایه محلی

سلام، طبق این دفترچه راهنمای Dell:

https://www.dell.com/support/manuals/en-us/powervault-md3860i/md34_38_sm_pub/sas-host-bus-adapters?guid=guid-13abad64-ecda-4de3-88e0-55a505ca8947&lang=fa rt

dell_del.png

 

ممکن است بخواهید با پشتیبانی Dell آن را دوباره بررسی کنید.

با احترام.




منبع: https://community.hpe.com/t5/disk-enclosures/using-hba-mode-on-p441-sas-adapter-to-connect-to-a-dell-md3400/m-p/7181338#M49191