پاسخ: استفاده از iLO از کنسول ناموفق است – سرور پروکسی اتصالات را رد می کند

اکثر افرادی که می خواهند وضعیت امنیتی خود را با جداسازی شبکه خارج از باند (ILO و غیره) از شبکه های دیگر افزایش دهند، از فایروال استفاده می کنند و دسترسی را قفل می کنند، یا به جای آن، یک شبکه کاملا مجزا با قابلیت دسترسی از راه دور و اتصال خارجی با راه حل مجزا VPN را اجرا می کنند. برای گروه کوچکی از مهندسان یا هر چیز دیگری.

استفاده از کنسول محلی دستگاه OneView برای مدیریت دسترسی خارج از باند خود ایده خوبی نیست، و من فرض می‌کنم در وهله اول از شبکه درون باند شما برای دسترسی به آن استفاده می‌کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/using-ilo-from-the-console-failing-proxy-server-is-refusing/m-p/7190205#M8209