پاسخ: استفاده از msa$util برای پارتیشن بندی دیسک در MSA50 / P800 متصل به RX2800 i2

سلام @Paolo_c،


امیدواریم پاسخ زیر باشد: مشکل را برای شما حل کرد
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/using-msa-util-to-partition-disks-on-msa50-s-p800-s-attached-to/m-p/7181834#M105737