پاسخ: اشکال خرابی سیستم لاگ سیستم DL380 Gen9 iLO4

از پاسخ محبت آمیز شما بسیار سپاسگزارم.

من طبق لینکی که فرستادید تنظیمش کردم و در نسخه iLO4 2.75 به خوبی کار می کند.
با این حال، زمانی که تنها نسخه iLO4 در همان پیکربندی به 2.76 (یا 2.81) ارتقا داده شود، مجموعه syslog ناموفق است.
هیچ پیام خطای خطا هنگام جمع آوری syslog تولید نمی شود.

از آنجایی که وقتی فقط نسخه iLO4 در همان محیط تغییر می کند همه چیز کار نمی کند، مشتری مشکوک می شود که این یک اشکال سیستم عامل iLO4 است.

آیا نمونه هایی از این دست وجود دارد؟
من می خواهم این را به عنوان یک اشکال در سیستم عامل iLO4 گزارش کنم.

متشکرم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/dl380-gen9-ilo4-syslog-failure-bug/m-p/7180847#M180303