پاسخ: اضافه کردن 1 ترابایت فضای ذخیره سازی اضافی به ML350 G9 SFF

بنابراین من فقط باید درایو را به یکی از قسمت های باز اضافه کنم و آن را به آرایه موجود اضافه می کند و فضای درایو را گسترش می دهد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/servers-general/add-extra-1tb-of-storage-to-ml350-g9-sff/m-p/7179989#M17881