پاسخ: باتری ذخیره‌سازی هوشمند ناموفق بود، باتری کش SSA خوب نشان می‌دهد؟این پاسخ بی ربط است.

من در مورد حافظه پنهان نوشتن درایو فیزیکی صحبت نمی کنم، سؤالات مربوط به حافظه پنهان کنترلر RAID است

با احترام

دیو

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/smart-storage-battery-failed-ssa-cache-battery-showing-ok/m-p/7200621#M184134