پاسخ: بازنشانی رمز عبور Administrator Onboard.بنجور،

من هم همین مشکل را دارم و اسکریپت ها را روی یک کلید USB گذاشتم اما C7000 به من می گوید که در OA فعال کلید USB وجود ندارد.

من با FAT و FAT32 تست کردم فقط در صورت امکان …

یک ایده ؟

البته من PC با پورت سریال ندارم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-general/resetting-the-onboard-administrator-password/m-p/7201024#M34158