پاسخ: بازیابی پیام‌ها / کدهای وضعیت Smart Array P410i با hpssacli.exe

G7 ارائه شده در سیستم عامل سازگار با Windows 2012 R2 فهرست نشده است: 


می‌توانید از CD شروع هوشمند در حالت آفلاین استفاده کنید و از ACU برای بررسی پیکربندی، پیام‌های خطا و همچنین راه‌اندازی مجدد عیب‌یابی استفاده کنید.
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/retrieve-smart-array-p410i-status-messages-codes-with-hpssacli/m-p/7186639#M181307