پاسخ: بررسی انطباق سیستم عامل با REST API

نه. من یک مورد پشتیبانی باز کردم و به آنها گفته شد که این اختلاف را به روز نمی کند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/checking-firmware-compliance-with-rest-api/m-p/7178530#M7702