پاسخ: برنامه Fortran هنگام نوشتن روی دستگاه TNA معکوس آفلاین هنگ می کند

متشکرم برای راهنمایی Volker! من این را به عنوان راه حل می پذیرم تا زمانی که به آزمایش / تایید کاربروپن برسم.

به سلامتی،

RBW
منبع: https://community.hpe.com/t5/operating-system-openvms/fortran-program-hangs-when-writing-to-offline-reverse-tna-device/m-p/7188174#M105803