پاسخ: بسته ادغام ذخیره سازی hpe برای ثبت نام vmware vcenter با InvalidUrl ناموفق است

متاسفانه راهنمای کاربر کمکی نکرد اما من متوجه شدم یک خط مشی فایروال بین vCenter و 3Par وجود داشت که ترافیک را مسدود می کرد. الان همه چی خوبه
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/hpe-storage-integration-pack-for-vmware-vcenter-registration/m-p/7192068#M8262