پاسخ: بسته های به روز رسانی مورد نیاز را از SPP دریافت کنید

سلام،

می توانید به بخش “افزودن خط مبنا” راهنمای کاربر Smart Update Manager برای اطلاعات در مورد خط پایه.

با احترام،
منبع: https://community.hpe.com/t5/proliant-servers-ml-dl-sl/get-the-required-update-packages-from-spp/m-p/7189642#M181793