پاسخ: به‌روزرسانی‌های Nimble HF20

با تشکر. من تکرار را در به روز رسانی های بعدی متوقف خواهم کرد.

آیا این بدان معناست که شاهد را می توان در حال اجرا رها کرد؟
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-nimble-storage-solution/nimble-hf20-updates/m-p/7187668#M743