پاسخ: به استفاده از ilorest برای دریافت خلاصه سلامت سیستم کمک کنید

سلام هارشیتا_ک،

از شما برای این راه حل متشکرم، اما من بیشتر در اسکریپت خودکار جهت نظارت خود جستجو می کنم. ایده این است که یک اسکریپت به طور منظم اجرا شود که وضعیت سلامت iLO را بررسی کند و در صورت بروز مشکل باید خطا ایجاد کند. من کاملاً مطمئن هستم که می توانم این کار را بیش از حد ناتوان انجام دهم، فقط به این دلیل است که نمی دانم کجا باید وضعیت سلامتی ساده را جستجو کنم.

با تشکر،
مسیحی
منبع: https://community.hpe.com/t5/server-management-remote-server/help-using-ilorest-to-get-system-health-summary/m-p/7187306#M9710