پاسخ: به دنبال راهنمای بهترین روش‌ها برای Veeam to StoreOnce NAS Share

 

در اینجا نسخه برداری از StoreOnce توصیه می شود. بنابراین گزینه dedupe را از سمت بک آپ SW غیرفعال کنید.

استریم ها چیزی نیست جز تعداد کانال های استفاده شده توسط جلسات پشتیبان. این گزینه زمانی در دسترس است که یک مشخصات پشتیبان در Veeam ایجاد کنید. در بیشتر موارد، خوب است که آنها را در حالت پیش فرض رها کنیم زیرا SW بهترین گزینه را برای آن انتخاب می کند.

با تشکر و پوزش بابت تاخیر
منبع: https://community.hpe.com/t5/storeonce-backup-storage/looking-for-best-practices-guide-for-veeam-to-storeonce-nas/m-p/7176875#M2369