پاسخ: به روز رسانی افزایشی سیستم عامل با استفاده از OneView on-prem

یک چیز دیگر برای رفع ابر (با عرض پوزش). همچنین ممکن است نام “OneView در فضای ابری” را بشنوید که در واقع تناسخ داشبورد جهانی HPE OneView در فضای ابری است، بنابراین OneView خود در فضای ابری نیست (مانند HPE GreenLake Compute Ops Management)، اما چیزی است که باید به آن نگاه کنید. برای در HPE Discover آینده!
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/incremental-firmware-updates-using-oneview-on-prem/m-p/7188039#M8146