پاسخ: به روز رسانی افزایشی سیستم عامل با استفاده از OneView on-prem


با این حال، توصیه می شود به روز رسانی ها را به صورت آنلاین نصب کنید. با این کار نیازی به بوت شدن در SPP/SSP نیست که همیشه کند خواهد بود. نصب آنلاین نیاز به نصب SUT در سیستم عامل دارد. با این حال، اگر SUT از سیستم عامل پشتیبانی نمی کند، تنها روش نصب آفلاین خواهد بود.

همانطور که دن گفت، ما با شرکای دستگاه های مختلف خود برای از بین بردن این مشکل کار می کنیم و به روز رسانی ها را از طریق iLO انجام می دهیم.


منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-oneview/incremental-firmware-updates-using-oneview-on-prem/m-p/7188057#M8148