پاسخ: به روز رسانی سیستم عامل ناموفق باعث می شود که تقویت کننده iLO سرور را خاموش کند.

 


تقویت کننده 1.iLO 1.95.


2. سرورهای ProLiant BL460c Gen10.


3.SPP:2022.03.1


 
منبع: https://community.hpe.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/Failed-firmware-update-causes-iLO-Ampllifier-to-power-off-the/m-p/7174449#M179151