پاسخ: به روز رسانی Omnistack Gateway

من اخیراً فرآیند تغییر IP رابط mgmt و اطلاعات دروازه را انجام دادم. این فرآیند گسترده است و با نسخه های فعلی Omnistack به خوبی مستند نشده است. اگر تحت پوشش هستید، بهترین اقدام شما این است که یک مورد پشتیبانی با پشتیبانی HPE باز کنید.

چه نسخه ای از Omnistack در حال اجرا است؟

تنها سندی که به صورت آنلاین پیدا کردم که این فرآیند را توضیح می‌داد قدیمی بود و دارای بافت و نحو بدی در رابطه با دستورات و فرآیند مورد نیاز برای دنبال کردن بود، زیرا من برای نسخه‌های قبل از 4.0.0 (شاید حتی قبل از 3.8.0) نوشته شده بودم.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-simplivity/omnistack-gateway-update/m-p/7190160#M4140