پاسخ: به روز رسانی Synergy 12000

درست. سیستم عامل و درایورهای منتشر شده فقط برای ماشین های فیزیکی قابل اجرا هستند. ماشین‌های مجازی پشتیبانی‌شده و الزامات آن‌ها توسط سیستم عامل و نسخه میزبان Hypervisor شما تعریف می‌شوند.
منبع: https://community.hpe.com/t5/hpe-synergy/synergy-12000-update/m-p/7176981#M1148