پاسخ: بوت PXE – تیغه ها پیشنهاد DHCP را دریافت نمی کنند

سلام،

راLACP Fallback فعال است. این پیکربندی برای Bundle Ethernet است:

رابط Bundle-Ether1107
9216 نفر
سیستم lacp mac 1000.1401.1107
lacp switchover suppress-flaps 300
بسته نرم افزاری lacp-fallback timeout 60
بازه بار 30
!

چهار بسته برای پیوندهای بالا پیکربندی شده است. همه با یک پیکربندی.

 
منبع: https://community.hpe.com/t5/bladesystem-virtual-connect/pxe-boot-blades-don-t-get-dhcp-offer/m-p/7176832#M5252